Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Właścicielem sklepu http://drobiarski.com jest firma AVENA Plus Łukasz Awiżeń z siedzibą w 11-030 Purda, Trękusek 4B/4, NIP: 7393592827, REGON: 281406365

2.Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 20 1240 5598 1111 0010 5031 5229

3. Siedziba czynna dla interesantów: 

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

4. Dane kontaktowe:

Tel:+48 885 750 751,

e-mail: kontakt@drobiarski.com

 

§ 2

Korzystanie z usług sklepu drobiarski.com jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Potwierdzając złożenie zamówienia, Klient składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 3

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, aktualnej przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

§ 4

 1. Sklep drobiarski.com prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy.
 2. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.
 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do negocjacji lub składania ofert.
 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich w podziale na ceny brutto i netto. Podane ceny nie uwzględniają kosztów transportu.

 

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 5

 1. Zamówienia w sklepie drobiarski.com przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
 3. Zamówienia w sklepie drobiarski.com można składać za pomocą formularza na stronie sklepu, e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.
 4. Zamówienie nabiera status prawny dopiero po zweryfikowaniu aktualnej ceny i dostępności danego produktu przez pracownika sklepu. Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przesłana przez system informatyczny na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub przekazana telefoniczne przez pracownika sklepu w okresie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

 

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA i KOSZTY DOSTAWY

§ 6

 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to orientacyjny czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych (chyba, że strony transakcji postanowią inaczej).
 2. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie, informacja o okresie realizacji zamówienia zostanie podana poprzez kontakt e-mail lub telefonicznie w okresie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Jeśli okaże się, że towar nie jest dostępny, sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 7

 1. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi i rozmiarów końcowych zamówionych produktów oraz od wybranej formy płatności.
 2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na jeden z poniższych sposobów:
  • kurierem DHL
  • odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez e-mail lub kontakt telefoniczny)
 3. W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przybliżone koszty dostawy wynoszą:

a) płatność z góry:

b) w przypadku wyboru opcji "płatność za pobraniem" do podstawowej stawki doliczana jest kwota 7 PLN + 1% wartości zamówienia.

 

 1. W przypadku realizacji zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy i termin realizacji zamówienia zostaną ustalone indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail.

IV. PŁATNOŚCI

§ 8

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 1. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Jeśli w tym czasie nie zostanie odnotowana wpłata na koncie bankowym sklepu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

V. REKLAMACJE I ZWROTY

§ 8

 1. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w okresie 10 dni od daty jego dostarczenia w ramach odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przed upływem ww. terminu oraz odesłanie towaru w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania, w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 3. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
 4. W przypadku uznania odstąpienia od umowy należna kwota zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep drobiarski.com zwracanego towaru.
 5. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) sklep drobiarski.com nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

 

§ 9

Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje okres 12 miesięcy na reklamowanie zakupionego towaru. Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w art. 1. Reklamację należy składać poprzez formularz dostępny w karcie użytkownika lub w zakładce „Obsługa klienta”.

 

VI. NEWSLETTER

§ 10

1. Warunkiem otrzymywania newslettera sklepu drobiarski.com jest wpisanie adresu e-mail w formularzu, który automatycznie zostanie dodany do listy mailingowej. 

2. Każdy z użytkowników systemu newsletter ma prawo w dowolnym czasie zmienić lub usunąć swoje dane.

3. Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w systemie newsletter sklepu drobiarski.com, wykorzystywane są tylko w celach wysyłania informacji o serwisie w postaci wiadomości e-mail. Żadne dane indentyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim.

 

VII. OCHRONA DANYCH

§ 11

 1. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (wysyłka informacji dla subskrybentów newslettera).
 3. Administratorem zbioru danych osobowych rejestrowanych w sklepie drobiarski.com jest AVENA Plus Łukasz Awiżeń.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) Klient dokonując zamówienia lub rejestrując się w bazie sklepu podaje dane osobowe dobrowolnie zachowując prawo do ich wglądu, zmian i usunięcia.
 5. Podanie prawdziwych danych jest warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Zabrania się umieszczania na stronach sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
Oparte na OpenCart
DROBIARSKI.COM © 2019